Medovníkový domček Pod Oravským zámkom v New Westminsteri

Manželia Mirka a Vlado Plavákoví pripravujú vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri bábkové divadielka v rodnom slovenskom jazyku. Darí sa im to už niekoľko rokov, aspoň jedenkrát do roka, obyčajne v zimnej sezóne. Vianočné obdobie 2018 nebolo výnimkou. V predvečer Štedrého dňa, 23.decembra 2018, predviedli detičkám slovenskej farnosti

Pol storočia medzi Indiánmi (2)

Otec Šutka viackrát navštívil Slovákov žijúcich vo Vancouveri. V predchádzajúcom článku sme uverejnili prvú časť rozhovoru, ktorý sa nám podarilo zaznamenať počas jeho poslednej návštevy medzi nami. Prezradil nám v ňom kto sú to Šuari, miestni Indiáni žijúci hlavne v Ekvádorskom pralese, v čom sa môžeme my, obyvatelia civilizovaných zemí,

Pol storočia medzi Indiánmi (1)

Don Šutka patrí k tým saleziánom, ktorí po barbarskej noci roku 1950 využili prvú ako tak nádejnú príležitosť a pokúsili sa o útek do cudziny cez západné hranice, najmä cez rieku Moravu. Bol to riskantný pokus, ale odvážnym šťastie praje. Dvadsaťjedenročný Ján Šutka mal štastie – pohraničiari ho nechytili. Ujali

Slovakia and Chinese New Year

This article has 2 parts  photo pictures  videos Celebration of the Chinese New Year in 2019 consists of 3 phases: Little Year (Jan 2th – Feb 4th): Preparations for the new year  Spring Festival (Feb 5th – Feb 15th): Main Chinese New Year celebration Lantern Festival (Feb 16th – Feb 19th): Preparations begin the

Kníhtlačiareň Kultúra v Báčskom Petrovci

Kníhtlačiareň Kultúra v Báčskom Petrovci založená bola roku 1919. Kníhtlačiareň založili nadšenci a vtedajší intelektuáli Slováci. Cieľom im bolo, v reči slovenskej, vydávať knihy z beletrie (predovšetkým, lokálnych, slovenských autorov a až potom i inorečových autorov), periodiká týkajúce sa kultúry a slovenského jazyka tiež spoločenských tém a dilém. Pre obstátie podniku

Gymnázium Jána Kollára

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domom v Báčskom Petrovci (AP Vojvodina, Srbsko) roku 2019 oslavuje 100. výročie založenia [8]. Gymnázium [9] bolo založené roku 1919 pre potreby Slovákov vtedy žijúcich v novozrodenom štáte Srbov, Chorvátov a Slovincov. Rozvoj spoločnosti a osobite po ukončení 2. svetovej vojny, po roku 1945, v gymnáziu sa

Jubileá Slovenských Inštitúcií v Srbsku

V roku 2019 slovenská komunita v Srbskej republiky [1], [2], [3] (ďalej SRB) zaznamená početné jubileá. Ide o inštitúcie a spolky, ktoré si, v tom štáte, založili Slováci, ktorí už 300 rokov ako autochtonná menšina žijú, pôsobia, o seba sa starajú, pestujú a chrania (si) svojbytnosť [4], [5]. Žiaľ, počas