Sts. Cyril and Methodius Church

Archbishop William Duke created the St. Michael’s parish in 1934. With a donation of $559 from the estate of Jane M. Corcoran and a great deal of volunteer work by parishioners, a church was built on Braid Street (8th Avenue). Work began June 15, 1934, and midnight Mass (at Christmas?)

Aký je tvoj emigrantský príbeh?

Počas uplynulých mesiacov Európa zažíva emigrantskú explóziu, ktorú niektorí nazývajú novodobým sťahovaním národov. Možno aj ty si emigrant a žiješ mimo Slovenska v slovenskej diaspóre. Možno sa chceš podeliť aspoň s kúskom svojho emigrantského príbehu pre svoje potešenie alebo pre poučenie iných. Rád uverejním hoci len “čriepok” z tvojho emigrantského

Veľký Piatok, globalizácia a lokálpatriotizmus

Dnes je Veľký Piatok, veľký sviatok kresťanského sveta. Prvýkrát ho prežívam sám. Po mnohé roky sme vždy na Veľký Piatok mávali „zemiaky pod kračka“ (neviem ako sa to presne píše, ale tak to znelo – slovenský jazyk je fantastický – píš ako počuješ). Sú to uvarené zemiaky zmiešané s kyslou kapustou

Severove rodinné lieky

Blaho tomu, kto je zdravý. Niet väčšieho bohatstva nad zdravie tela. Výslovne si žiadajte v lekárňach len Severove lieky. Žiadajte v lekárňach Severov slovenský kalendár na r.1915. Je zdarma.

Odkaz budúcej prezidentke alebo budúcemu prezidentovi

Je to odkaz spred 2700 rokov. Od proroka Izaiáša. Je to odkaz pre všetkých ľudí. Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán. Ak budú

Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Energia vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu. Energia sa premieňa na prácu a naopak. Jedna z foriem energie je tepelná energia alebo jednoduchšie, teplo. Množstvo tepla v sústave je závislé od teploty jednotlivých prvkov sústavy. Ak sú prvky studené, množsvto tepla v sústave je malé a sústava s nízkou tepelnou

Ja, ako jedinec v Slovenskej Diaspóre a moja vízia

English version of this article can be found here Keď som bol v mamičkinom brušku, tak sa u pekára Vrbu na Záfortni v Bánovciach striedali partizáni z Uhrovca a Nemci z Trenčína, ktorým pekár Vrba piekol chlieb a žemle. V pondelok prišli partizáni, v utorok Nemci, v stredu partizáni, vo

Na Bohatom Pobreží vo februári

V zimných mesiacoch, keď  pri Niagare cítim v sibírskych teplotách  reumatismus a ak mám možnosť, tak urýchlene kontaktujem  kamaráta z detstva Roberta Tarnoczyho, rodáka z Hornej Nitry a odlietam ako sťahovavý vták smerom na juh do stredoamerickej republiky Bohaté Pobrežie  (v španielčine Costa Rica – Kostarika). Tak to bolo aj