Aký je tvoj emigrantský príbeh?

Počas uplynulých mesiacov Európa zažíva emigrantskú explóziu, ktorú niektorí nazývajú novodobým sťahovaním národov. Možno aj ty si emigrant a žiješ mimo Slovenska v slovenskej diaspóre. Možno sa chceš podeliť aspoň s kúskom svojho emigrantského príbehu pre svoje potešenie alebo pre poučenie iných. Rád uverejním hoci len “čriepok” z tvojho emigrantského života…

credit: www.merriam-webster.com
 • Kedy si opustil Slovensko?
 • Ako si sa dostala do krajiny, v ktorej teraz žiješ?
 • Prečo si si vybral tú-ktorú krajinu?
 • Ako si si zvykala na život v novej krajine?
 • Poznal si jazyk novej krajiny alebo si sa ho učil až po príchode?
 • Máš kontakt s domovinou?
 • Chodievaš na Slovensko?
 • Čo ti najviac chýba zo Slovenska?
 • Ako ťa prijala nova krajina, jej obyvatelia?
 • Prijala si Ty kultúru obyvateľov tvojho nového domova?
 • Zžil si sa s prostredím vo svojej novej krajine?
 • Kto sa stará o kultúrny a duchovný život Slovákov v mieste, kde žiješ?
 • Stretávaš sa s inými Slovákmi?
 • Máte nejaké slovenské komunitné centrum?
 • Aké spoločenské, kultúrne, športové, národné, krajanské, náboženské  alebo duchovné spoločenstvá alebo skupiny sú v tvojej novej krajine?
 • Zapájaš sa do ich aktivít?
 • Navštevuješ ich podujatia?
 • Máš možnosť komunikovať  slovensky v rodine alebo v komunite? 
 • Vydáva niekto vo tvojej krajine nejaké slovenské periodikum?
 • Koľko Slovákov žije približne v okolí tvojho bydliska? 
 • Kedy prišla vačšina z nich do tvojej krajiny?
 • Aké zamestnanie majú prevažne Slováci, ktorých poznáš?
 • V čom je Tvoj príbeh podobný príbehom súčasných európskych imigrantov?
 • V čom je odlišný?
 • Rozmýšľaš o návrate na Slovensko?
 • Ak áno, prečo?
 • Ak nie, prečo?
credit: www.irish-genealogy-toolkit.com

Podeľ sa s nami so svojím emigrantským príbehom alebo s príbehom niehoko koho poznáš. S tvojím dovolením ho uverejním na týchto webových stránkach  slovenskej diaspóry alebo tiež v časopise Slovo z Britskej Kolumbie, poprípade na webových stránkach časopisu www.slovozbritskejkolumbie.ca. Ak môžeš, pošli mi fotografie, ktoré doplňujú tento príbeh.

Ďakujem, Jožo Starosta

Rubrics:

(Príbehy, zážitky) (Spomienky emigrantov) (U) (Útržky z histórie Slovákov v zahraničí)

Author:

(Starosta Jozef)

Language:

(Slovak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *