Severove rodinné lieky

Blaho tomu, kto je zdravý. Niet väčšieho bohatstva nad zdravie tela. Výslovne si žiadajte v lekárňach len Severove lieky. Žiadajte v lekárňach Severov slovenský kalendár na r.1915. Je zdarma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *