Odkaz budúcej prezidentke alebo budúcemu prezidentovi

Je to odkaz spred 2700 rokov. Od proroka Izaiáša. Je to odkaz pre všetkých ľudí.

Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! Poďte, pravoťme sa! – hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).

A moje želanie je, aby ste sa, aspoň občas, zamysleli nad možnou odpoveďou:

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja tvoj zákon zachovám. Celým srdcom sa ich budem pridŕžať.

Viem, že budete vo svojej práci vystavení rôznym tlakom, zľava aj sprava, z Východu aj zo Západu, zvnútra i zvonku.

Želám Vám, aby ste mali dostatok síl a dodržali svoj predvolebný sľub napriek všetkým týmto tlakom.

Jožo Starosta

Rubrics:

(U)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *