Content Classified

Years

Rubrics

Geo Areas

Language

People

Authors

Communities

Events

1719 Príchod Slovákov na Dolnú zem (Srbsko) (1) 1864 začali sa vydávať noviny a časopisy vo Vojvodine (1) 1881 podpísanie Ligy Troch Cisárov medzi Nemeckom, Ruskom a Rakúsko-Uhorskom (1) 1882 Podpísanie Trojitej Aliancie medzi Nemeckom, Rakúskom a Talianskom (1) 1887 Podpísanie Paktu opätovného uistenia medzi Nemeckom a Ruskom (1) 1908 Rakúsko-Uhorsko formálne anexovalo Rosnu-Hercegovinu (1) 1914-1918 1.Svetová vojna (2) 1918.05 Dohovor o Pittsburghskej Dohode (1) 1918.06.18 Druhá Bitka na Piave (1) 1920 Podpísanie Zmluvy zo Sevres (1) 1923 podpísanie zmluvy z Lausanne medzi Tureckom a západnými krajinami (1) 1934.06.15 začala sa stavba kostola ktorý sa stal kostolom sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (1) 1938 Michal Olexa started grade 1 (1) 1938 Mníchovská Dohoda (1) 1938, 8.oktober-2.november: Viedeňská Arbitráž (1) 1939 začal vychádzať detský časopis Zornička vo Vojvodine (1) 1939-1945 2.svetová vojna (2) 1941 postavená hala kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (1) 1945 obnovené Československo (1) 1945.05.01 Narodil sa Jozef Starosta (1) 1949 Slovenský misionár Ján Šutka vstúpil medzi saleziánov (1) 1950 Barbarská noc v Československu (1) 1960 Slovenský misionár Ján Šutka bol vysvetený za kňaza v Kolumbijskej Bogote (1) 1960 Založenie farnosti sv.Cyrila a Metoda v New Westminster (1) 1960 Československo premenované na Československá Socialistická Republika (1) 1960.05.03 Bola oficiálne založená farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri (1) 1961-1971 77,800 obyvateľov Juhoslávie sa hlási k slovenskej národnosti (1) 1962-1965 II. Vatikánsky Koncil (1) 1983 Návšteva pápeža Jána Pavla II v Kostarike (1) 1990 Česko-slovenská Federálna Republika premenovaná na Česká a Slovenská Federálna Republika (1) 1990 Československá Socialistická Republika premenovaná na Česko-slovenská Federálna Republika (1) 1991-1995 Rozpad Juhoslávie (1) 1993 Vznikli dve nazávislé republiky, Slovenské Republika a Česká Republika (1) 1993-01-01 Vznik novodobej Slovenskej Republiky (1) 1994 začal vychádzať rodinný magazín ROVINA vo Vojvodine (1) 2011 52,750 obyvateľov Juhoslávie sa hlási k slovenskej národnosti (1) 2019 Chinese New Year in Vancouver (1)

iSlovaks

Rubrics:

(Ako - Prečo - Načo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *